fbpx
På Kanten-Den norske filosofifestival Kragerø
Event adresse / Kommune
Event start dato:
26-05-2022
Event start tid:
16:00
Event avslutt dato:
29-05-2022
Event avslutt tid:
14:00
Detalje om event:

Frihet er et av de emnene som har opptatt filosofer, så vel som folk flest, til alle tider. Hva vil det si å være fri? Svaret man gir, hviler på en rekke, ofte ubevisst, etiske, politiske og juridiske antagelser, samt menneskesyn, verdisyn og verdensbildet generelt.
Evnen til å leve fritt, være autonom, er noe av det som gjør et menneske til et menneske, og dette gjør at vi kanskje setter frihet høyere enn mange andre goder. Vil vi f.eks. ha trygghet eller vil vi leve fritt?
I hvilken grad er friheten til å velge, en illusjon? Hvilke konsekvenser for moralsk og juridisk fordømmelse ville det vært om vi ikke har fri vilje, men styres kun av gener og tidligere erfaringer? Kvantefysikken antyder f.eks. at «mennesker er forbundet på en innfløkt og subtil( sammenfiltret) måte”.
Hvorfor kan jeg ikke gjøre akkurat som jeg vil? Hvor går frihetens grenser? Dette kan aktualiseres ved retten til å krenke andre, både fysisk og psykisk. Hvor går ytringsfrihetens grenser?
Vi kan også se frihet i et større perspektiv og spørre med hvilken rett en nasjon kan utnytte sine lokale ressurser dersom det gjør at andre nasjoner eller kommende generasjoner mister sin frihet?
Problemstillinger knyttet til frihet er mange, og vi må gjøre et utvalg. Vi ser på hva tidligere filosofer og andre betydningsfulle personer har sagt om frihet, men inviterer også mange av dagens ledende fagpersoner om å holde foredrag, være med på samtaler og dele sin kunnskap med oss. De fleste arrangementene er rettet mot «vanlige» interesserte mennesker, men festivalen har også i mange år stått for heldags-arrangement tilrettelagt for skolebarn.

Arrangement av På Kanten – Den norske filosofifestivalen i Kragerø
Kragerø
Varighet: 2 dager

Event Video:
Del denne event på sosialemedier:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp