Produksjon

Her lager produksjonsbransjen egne profiler for å markedsføre sin virksomhet ut til musikkbransjen og samfunnet forøvrig. Studio, produsenter, teknikere, lyd/lys, utleie av PA og utstyr. Lag en profil med video, bilder og tekst, slik at oppdragsgivere kan kontakte produksjonen direkte for oppdrag.

tangent.no er et digitalt treffpunkt for band, musikere og produksjon i underholdningsbransjen, som synliggjør og forenkler utvekslingen innad i bransjen og ut mot publikum.

Tjenesten er gratis!